Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:

I

Administratorem Państwa danych osobowych jest Intertele S.A. Al. Tadeusza Rejtana 10 a, 35-310 Rzeszów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142146, REGON 690393002, NIP 8131175106 zwana dalej Intertele. Dane kontaktowe Administratora: biuro@intertele.pl

II

Intertele dba, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było zgodne z przepisami prawa.

III

1. Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
  - nazwisko i imiona,
  - miejsce i data urodzenia,
  - adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
  - numer kontaktowy oraz adres e-mail,
  - numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
  - nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca - numeru paszportu lub karty pobytu.

2. Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług.

3. Powyższe dane są nam niezbędne do:
 a. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
  - utrzymania poprawności działania usług,
  - zapewnienia jakości sieci,
  - przepustowości połączeń, usuwania awarii.
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.

4. Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO), np. w celu:
 a. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:
  - wystawienia i przechowywania faktur,
  - przechowywania informacji o połączeniach i logowaniach,
  - zapewnienia bezpieczeństwa sieci,
  - rozpatrywania reklamacji.

5. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Intertele (art. 6 ust. 1f RODO), np. w celu:
  - ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów),
  - odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
  - wsparcie obsługi,
  - tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
  - przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w Intertele,
  - wykrywanie nadużyć, przekroczenia limitów lub progów (np. ponad miarowej transmisji danych), co może prowadzić do ograniczenia lub zablokowania działania poszczególnych usług,
  - blokowanie korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe.
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

6. Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
  - prezentować reklamy Intertele i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować, wedle Państwa uznania, dane transmisyjne, sposób korzystania przez Państwa z urządzenia, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych.
  - tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

7. Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w Intertele i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy - od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane. Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Intertele oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności). Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

IV

1. Przekazywanie Państwa danych osobowych:
 a. przekażemy dane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
  - organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
  - partnerom działającym na nasze zlecenie (np. do biura księgowego, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać, partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
  - innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury),
 b. w przypadku świadczenia Państwu usług dla których istnieje konieczność współpracy z partnerami spoza EOG, Państwa dane mogą być przekazane do tych partnerów spoza EOG (np. rejestracji i utrzymania globalnych domen internetowych).

V

1. Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:
 a. prawo do sprostowania danych,
 b. prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
 c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 d. prawo dostępu do danych,
 e. prawo do przenoszenia danych.
Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

2. Prawo do sprzeciwu mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
 a. na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 b. w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

3. Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Realizacja Państwa praw dotyczących danych osobowych można składać do Intertele przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji:
  - wysyłając mail na adres biuro@intertele.pl
  - telefonicznie pod numerem 17 850 75 80
  - wysyłając na adres korespondencyjny: Intertele S.A., al. Rejtana 10 a, 35-310 Rzeszów.
Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę.
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego niniejszy Serwis (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma Intertele S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy al. T. Rejtana 10 a.

Pliki cookies używane są w celu:

  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
Podczas wizyt na stronach Serwisu, w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być zamieszczane pliki cookies podmiotów współpracujących z Intertele S.A., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne. Takie cookies mogą być zablokowane w ustawieniach przeglądarki bez uszczerbku dla funkcjonalności Serwisu.
W niniejszym serwisie w takim charakterze używane są cookies google-analytics.com.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i pomocy oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Dodatkowe informacje na temat plików cookies można znaleźć m.in. pod adresami wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.