Dla inwestorów

Dla inwestorów

2020-09-04
Zarząd INTERTELE S.A. z/s w Rzeszowie na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25.09.2020 r. na godz. 13:00 do Kancelarii Notarialnej Notariusz Alicja Mąkosz Notariusz Anna Mossoń Spółka Cywilna, ul. Jagiellońska 9, 35-025 Rzeszów.