hosting
wydajność i niezawodność wygoda bogate możliwości
szybkie łącza światłowodowe do kilku niezależnych operatorów (BGP4), własna serwerownia w Polsce, regularny backup, profesjonalna pomoc techniczna, potrójne zabezpieczenia antyspamowe i antywirusowe poczty, pewna infrastruktura wygodne zarządzanie serwerem - autorski panel: demo i kontem e-mail: demo, instalator skryptów WWW, Kreator Stron, 10-dniowy, bezpłatny okres testowy nieograniczona ilość domen, obsługa skryptów PHP4/5, Perl, Python, uWSGI, FastCGI, MySQL, PostgreSQL, cron, shell, własna subdomena ITL.pl, zarządzanie strefami DNS hostowanych domen, dostęp do logów serwera WWW, rozbudowane statystyki odwiedzalności, profesjonalne listy dyskusyjne
Biuro Obsługi Klienta
178507580
698651746
pon.-pt. 8:00-16:00
Email:
Pomoc techniczna
Email:
Http:// helpdesk
Dlaczego my?
 • Jesteśmy na rynku od 1997 roku
 • Wydajne serwery w Polsce
 • Indywidualne podejście do klienta
 • Profesjonalna pomoc techniczna
 • Wygodny panel administratora: demo
 • Bezpłatny okres testowy
 • Wygodny kreator stron: demo
 • Instalator darmowych skryptów WWW (WordPress, Joomla!, Drupal, phpBB, osCommerce, Moodle, SEO Panel i wiele innych)

Regulamin korzystania z bezpłatnych usług hostingowych w systemie ITL.PL

 1. System bezpłatnych Usług Hostingowych udostępniany jest przez spółkę Intertele S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 10, zwaną dalej ITL.PL, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Przed założeniem serwera należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając witrynę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
 3. W systemie Usług Hostingowych zapisany użytkownik ITL.PL może założyć i korzystać nieodpłatnie z jednej Usługi Hostingowej.
 4. Pojemność serwera oraz miesięczny limit transferu i inne ograniczenia na koncie uzgadniane są indywidualnie.
 5. W przypadku przekroczenia na koncie miesięcznego limitu transferu, ITL.PL zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta. Zawieszenie trwa do chwili wykupienia ulepszenia do konta płatnego. Jeśli konto pozostanie zawieszone dłużej niż 1 miesiąc, może zostać zlikwidowane, a nazwa konta zwolniona do użytku przez innych użytkowników.
 6. Użytkownik konta bezpłatnego może ulepszyć parametry konta, wykupując usługę konta płatnego.
 7. Witryną WWW można zarządzać za pomocą specjalizowanych programów FTP (File Transfer Protocol).
 8. Informacje niezbędne do zarządzania witryną prezentowane są w panelu administracyjnym serwera.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do umieszczenia na swoim koncie strony WWW w czasie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili założenia konta WWW. W przypadku niespełnienia powyższego obowiązku konto WWW zostanie zlikwidowane, a nazwa konta zwolniona do użytku przez innych użytkowników.
 10. Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na sześć miesięcy logować się do systemu Usług Hostingowych, w przeciwnym przypadku jego konto zostanie zlikwidowane, a nazwa konta zwolniona do użytku przez innych użytkowników.
  1. termin logowanie oznacza skorzystanie na stronach portalu ITL.PL z dowolnej usługi, wymagającej autoryzacji (podania loginu i hasła) - np. wejście do panelu administracyjnego lub do poczty.
  2. logowanie do konta WWW programem FTP również przedłuża ważność konta.
 11. Korzystanie z Usług Hostingowych i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
 12. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
  1. są one zgodne z prawdą,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez ITL.PL w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
 13. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy skorzystać z możliwości strony administracyjnej pod adresem http://admin.itl.pl/ lub zwrócić się pisemnie do Intertele S.A., al. T. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów.
 14. Usunięcie przez ITL.PL, na wniosek użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez ITL.PL staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem witryny WWW tego użytkownika.
 15. ITL.PL informuje iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są instalowane pliki "cookies". Zainstalowanie plików "cookies" jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi przez Intertele S.A.. 
 16. Zabrania się umieszczania stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp. materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
 17. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  1. niezakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrym obyczajem,
  2. działania w sposób nienaruszający praw innych użytkowników,
  3. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy witryn,
  4. nieumieszczania witryn lub stron WWW i innych materiałów dostępnych jedynie dla wybranych grup użytkowników (np. zabezpieczonych hasłem),
  5. niezamieszczania plików, skryptów i programów wykonywalnych (np. CGI, FCGI, PHP itp. wymagających zasobów procesora i pamięci serwera ITL.PL), które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych użytkowników,
  6. niewykorzystywania konta WWW w celu przechowywania materiałów, które na stronach WWW tego konta nie są prezentowane lub do których nie ma odnośników.
  7. nieumieszczania w kodach źródłowych dokumentów HTML znaczników zawierających słowa kluczowe (keywords) niezgodne z treścią stron użytkownika,
  8. nieumieszczania strony startowej, która jest jedynie przekierowaniem do innej witryny,
  9. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://www.itl.pl//index.php/user_templates,user_tpl,terms_nonprofit.html i zapoznawania się z nimi,
  10. nieumieszczania na koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki innych kont WWW,
  11. niewykorzystywania konta WWW w celu fałszowania wyników wyszukiwania w internetowych narzędziach wyszukiwawczych.
 18. Do Usługi Hostingowej użytkownik może dodać własną domenę tylko wówczas, gdy jest ona opłacona w systemie DOMENY.ITL.PL, lub za zgodą ITL.PL.
  Hostowanie domen nieopłacanych w systemie DOMENY.ITL.PL i bez zgody ITL.PL może skutkować zablokowaniem konta.
 19. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w systemie Usług Hostingowych, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 20. ITL.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z darmowych witryn WWW, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, zawartość witryn WWW,
  2. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego witryny WWW,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego klienta, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
  4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  5. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
 21. ITL.PL zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany parametrów konta WWW opisanych w niniejszym regulaminie,
  2. okresowego wyłączania systemu Usług Hostingowych bez uprzedniego powiadomienia,
  3. czasowego zawieszenia konta WWW w sytuacji, gdy na danym koncie doszło do przekroczenia godzinnego limitu transferu,
  4. trwałego zawieszenia konta WWW w sytuacji, gdy na danym koncie doszło do przekroczenia miesięcznego limitu transferu,
  5. natychmiastowego skasowania każdej witryny użytkownika, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu (podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu konta WWW jest nieodwołalne i nie zobowiązuje ITL.PL do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych lub blokowanych stron WWW),
  6. skasowania w sytuacjach wyjątkowych wszystkiego, co znajduje się na serwerach,
  7. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika,
  8. z braku możliwości technicznych ITL.PL ma prawo odmówić rejestracji nowych bezpłatnych usług hostingowych.
 22. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez ITL.PL uznane za niepożądane, ITL.PL może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu.
 23. Usuwane będą witryny w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych osobowych.
 24. Użytkownik udziela ITL.PL zgody na wykorzystywanie witryn WWW Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach użytkowników.
 25. Na żądanie ITL.PL Użytkownik jest zobowiązany do wstawienia kodu html, dostarczonego przez ITL.PL, w witrynie WWW utrzymywanej w systemie Usług Hostingowych. Wyświetlane logu lub baner ma być widoczny w eksponowanym miejscu na stronie głównej Witryny WWW użytkownika.
 26. Wszelkie działania wymienione w punkcie 24 i 25. będą podejmowane bez ingerencji w treść witryn użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
 27. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z witryny w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.
 28. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem Usług Hostingowych prosimy kierować na adres: . ITL.PL udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania w terminie 30 dni od ich przesłanie drogą e-mail do ITL.PL.
 29. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników ITL.PL niniejszego regulaminu proszę kierować na adres . ITL.PL zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 30. Zmiany będą udostępniane na stronie pod adresem http://www.itl.pl//index.php/user_templates,user_tpl,terms_nonprofit.html.